ALBA FONT. FISIOTERAPEUTA. FISO THERAPY TGNA

 

TERMOTERÀPIA

És l'aplicació de calor o fred amb fins terapeutics.

ULTRASONS

És una teràpia ultrasònica que utilitza vibracions sonores en l'espectre no audible per obtenir efectes terapeutics, el qual es necessita normalment un gel transmisor.

Hi ha dos mètodes d'aplicació: en forma continua per aconseguir un efecte tèrmic i més profund, o en forma pulsada que s'utilitza en processos aguts i inflamatoris, edemes, dolor i en casos més superficials.

Indicacions:

  • Tractament de cicatrius un cop s'han tret els punts.
  • Punts gatell.
  • Dermatologia per tractar eccemes, acné i antrax.
  • Traumatismes de parts toves.
  • Lesions tendinoses, lligamentoses.

 


 

 

 INFRAROIG

 És un emisor de radiacions infraroges per produir calor local.

 Es produeix una estimulació de la circulació, un augment del metabolisme local i apreix un envermelliment de la pell. Es produeix tambè, una acció sobre les terminacions nervioses sensitives, que fa un efecte analgèsic, una disminuició de la pressió arterial, un augment de la respiració i suduració.

 S'utilitza en dolor crònic, pel seu efecte antiinflamatori i com a complement d'altres tècniques.

 

 

 

 

 

 CRIOTERÀPIA

Qualsevol tècnica que s'apliqui el fred amb finalitats terapèutiques.

S'aplica:

  • Disminuir el dolor, la inflamació i la hipoxia tisular secundaria.
  • Permet la pràtica d'exercici actiu de forma precoç en rehabilitació.
  • Disminueix l'espasme muscular, provocat per un sobrestirament o ruptura muscular.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ALBA FONT. Fisio Therapy Tarragona | fisio-therapy@hotmail.com