ALBA FONT. FISIOTERAPEUTA. FISO THERAPY TGNA

La Fisioteràpia o teràpia física és una de les cièncias de la salut dedicada al estudi de la vida, la salut, les malalties del ésser humà des del punt de vista del moviment corporal humà, es caracteritza per buscar el desenvolupament adequat de les funcions que produeixen els sistemes del cos, on el seu bon o mal funcionament, repercuteix en la cinètica o moviment corporal humà. Intervé quan l'ésser humà ha perdut o es troba en risc de perdre o alterar de forma temporal o permanent el moviment adequat i amb això les funcions físiques mitjançant la utilització de tècniques científicament demostrades.

La Organizació Mundial de la Salut (OMS) defineix al 1958 la fisioteràpia com: "la ciència del tractament a través de: medis físics, exercici terapèutic, massoteràpia i electroteràpia. A més, la Fisioteràpia inclou la realització de proves elèctriques i manuals per determinar el valor de l'afectació i la força muscular, proves per determinar les capacitats funcionals, l'amplitut del moviment articular i mesures de la capacitat vital, així com ajudes diagnòstiques per el control de l'avaluació".

ALBA FONT. Fisio Therapy Tarragona | fisio-therapy@hotmail.com